BĚH PRO DOBROU VĚC

17.10.


Místo konání:      Vendryňský park (u stadionu)  a okolí                               

Prezence:     14.30 - 15.30  na startu - v Loučkách (u cvičáku)

Podmínka účasti:       dvojice (dítě do 15 let + rodič  nebo jiný dospělý nad 18 let)

Délka tratě     cca 2 km

Kategorie:      předškolní děti + dospělá osoba

                         dítě 1. - 3. třída + dospělá osoba

                         dítě 4. - 5. třída + dospělá osoba   

                         dítě 6. - 9. třída + dospělá osoba                        

Ceny:           dvojice na 1. - 3. místě získávají medaili

Startovné:  od 50Kč (dle uvážení)

Startovné  bude věnováno Marcelovi a Danieli Tomiczkovým na zakoupení přídavného kolečka k invalidnímu vozíku v ceně 17 000,-

Občerstvení možno zakoupit ve stánku.

 Parkování - na poli naproti parku.