Úřední hodiny v době letních prázdnin - srpen

Úřední hodiny na sekretariátu školy jsou od 13. srpna v době od 8:00 hod do 12:00 hod. V této době si také mohou zákonní zástupci žáků vyzvednout vysvědčení.
 

Poděkování

Dobrý den, paní ředitelko,

touto cestou bychom s manželem chtěli moc poděkovat paní učitelce Mgr. Ivě Lyskové za celoroční práci ve třídě 4. A. Děkujeme za to, že jste pro naše děti velkou inspirací, že k dětem přistupujete individuálně, absolvujete s dětmi věci, které jsou v našich očích snad až nad rámec Vašich povinností. Jsme přesvědčeni, že Vaše práce je prací mravenčí, ale největší odměnou je pro nás to, že dítě do školy chodí rádo, že má spolužáky, na kterých mu záleží a že jste tým!

Děkujeme, manželé Ascherovi

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
 
v přiloženém souboru najdete seznam věcí, který je potřeba dětem nakoupit při nástupu do 1. třídy.
 
Seznam věcí /content/Informace.odt
 

Informace pro rodiče budoucích šesťáků

Vážení rodiče.

Naše škola pořádá každoročně pro žáky 6. ročníku adaptační pobyt na chatě na Studeničném. Pro Vaše děti se bude konat ve dnech 10. - 12. září 2018, cena je 800 Kč. Je možno zaplatit v hotovosti na sekretariátu školy nebo převodem na účet:

101055449/0300, var. symbol - prvních 6 čísel rodného čísla, do poznámky uveďte jméno dítěte, adaptační pobyt (do 7. 9. 2018).

Bližší informace dostanou děti na začátku školního roku a budou vyvěšeny na webových stránkách školy v druhé polovině srpna.

Mgr. Bazgierová Alena, výchovný poradce