Oznámení

Vedení ZŠ Vendryně 236 hledá uklízečku na částečný úvazek (25% - 2 hodiny denně). Pracovní dobu je možno si naplánovat v době od 6,00 do 10,00 nebo od 15,00 do 19,00. Plat dle platných tabulek (cca 4 300,- měsíčně).

Nástup do zaměstnání 2.1.2020.

Veškeré informace získáte na tel. č.. 558 554 313 nebo 558 554 316.

 
Mgr. B. Burá, ŘŠ
 

VIZE ŠKOLY

Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní a rodiče a ostatní obyvatelé obce ji budou pravidelně navštěvovat a podporovat.

Ne všichni žáci budou ve všech oblastech dosahovat vynikajících výsledků, ale jsme přesvědčeni o tom, že většina dětí může být lepší a může se do školy těšit.

Důraz při získávání základního vzdělání klademe především na rozvoj čtenářské gramotnosti jako prostředku celoživotního učení, výuce cizích jazyků a matematické gramotnosti. Usilujeme o to, aby se naši žáci stali vzdělanými lidmi, kteří jsou si vědomi odpovědnosti za následky svých činů i rozhodnutí, dokáží kreativně myslet, kriticky uvažovat, efektivně komunikovat, budou mít touhu se celoživotně vzdělávat a potřebu chovat se ohleduplně k přírodě. Osobnostní a sociální výchova je nedílnou součástí života školy.

Různými cestami zapojíme rodiče do činnosti školy a budeme spolupracovat s jinými organizacemi a firmami, které přispějí ke zlepšení školy. Vytvoříme partnerskou spolupráci s místní samosprávou a komunitou.