PROPOZICE 3. ROČNÍKU SOUTĚŽE "VE SBĚRU ŽALUDŮ, KAŠTANŮ A BUKVIC"

Soutěž probíhá od 6. října do 15.listopadu 2017.

Plody noste(pokud možno usušené) k paní školnici, která vám je zváží, lístečky o daném množství předejte p.uč. Mainkové.

Nejlepší sběrači budou odměněni věcnými dary.

Výsledková listina bude umístěna na hlavní nástěnce.

KOORDINÁTORKA EVVO - KRISTINA MAINKOVÁ


Uzavření parkoviště a vchodu do školy

Vážení rodiče,

od středy 27.9. 2017 až do odvolání bude z důvodu výstavby "zálivu" uzavřeno parkoviště před tělocvičnou a také tento vchod do školy. Žáci mohou využívat vchod do "staré" části budovy (od hlavní silnice) nebo zadní vchody do šaten ze školního hřiště. Z bezpečnostních důvodů Vás žádám, abyste neposílali své děti ani cestou kolem obecního úřadu, kde se také bude vyskytovat technika. Děkuji, že respektujete tuto skutečnost a dbáte o bezpečnost svou i svých dětí. 

Bohuslava Burá, ředitelka školy