Pozor, startuje POPELA!

Sběr starého papíru bude zahájen ve čtvrtek 15. září 2016.
Papír můžete odevzdávat každý čtvrtek v časovém rozmezí 7:00 - 7:45 hod. Odevzdávejte pouze papír svázaný, uložený v krabicích, či jinak připravený k snadné manipulaci.
Prosíme Vás, dodržujte termín odevzdávání papíru! Děkujeme za pochopení a spolupráci.
 

Místní akční plán v ORP Třinec

Plán je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let.
S plánem se blíže můžete seznámit na internetových stránkách http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/
 

Logická olympiáda 2016

Zveme žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda 2016 pořádané Mensou ČR. Tato soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky.

Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:
Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)
Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (2.- 5. třída)
Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6. - 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií)

Každý soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá od 1. srpna do 30. září 2016. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.
 
Základní kolo bude opět online a uskuteční se v dopoledních hodinách ve škole v těchto termínech:
pro kategorii A - žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. - 7. října 2016,
kategorii B - žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. - 14. října 2016,
kategorii A1 - žáci první třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. - 28. října 2016
 
Krajská kola pro kategorii A, B  se uskuteční v pátek 4. listopadu 2016 v krajských městech a nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2016 v Míčovně Pražského hradu.

Soutěž Malí zVĚDAvci

Sekce Úřadu vlády ČR vedená vicepremiérem Pavlem  Bělobrádkem připravila soutěž pro děti a jejich rodiče spočívající v natočení krátkého videa, ve kterém se svými rodiči / zákonnými zástupci provádějí jednoduchý vědecký pokus.

Podrobné informace o soutěži najdete na webu www.vyzkum.cz (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=782872) a průběžně na Facebooku Věda, výzkum, inovace (https://www.facebook.com/vedavyzkum/?fref=nf). Zároveň pro inspiraci dětí a rodičů posíláme také odkaz na krátké video, které natočil přímo pan vicepremiér se svým "předškolákem" - Spot s P. Bělobrádkem je ke stažení na našem kanále Youtube Věda, výzkum, inovacehttps://www.youtube.com/watch?v=OpNklNYLoyA.

Pro vítěze tří soutěžních kategorií jsou připraveny rodinné vstupenky do některého ze zábavních vědeckých parků, hvězdárny nebo planetária sdružených v České asociaci science center (https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_asociace_science_center).