Zahájení školního roku 2016/2017

Vážení rodiče a žáci,
 
nový školní rok 2016/2017 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2016 v 7:55 hod v jednotlivých kmenových třídách.
 
Základní informace:
  • výuka dne 1. září 2016 bude ukončena po druhé vyučovací hodině (v 9:35 hod)
  • v pátek 2. září 2016 třídnické práce ve třídách a žáci 1. třídy ukončí výuku po třetí vyučovací hodině (v 10:40 hod) a žáci 2. - 9. tříd po čtvrté vyučovací hodině (v 11:35 hod)
  • od pondělí 5. září 2016 vyučování dle platného rozvrhu hodin včetně odpoledního vyučování
 
Školní družina:
  • ve čtvrtek 1. září bude družina v provozu od 9:30 hod do 14:30 hod + zápisy do školní družiny (zápisní lístek do školní družiny si můžete vytisknou z internetových stránek školy v záložce dokumenty, platba činí 100,- Kč měsíčně)
  • v pátek 2. září - provoz družiny od 10:30 hod do 14:30 hod
  • od pondělí 5. září bude zahájen i provoz ranní družiny (6:00 hod - 7:40 hod), provoz odpolední družiny do 16:15 hod
 
Školní jídelna:
  • provoz školní jídelny pro žáky školy bude zahájen od pátku 2. září
  • na čtvrtek 1. září si mohou oběd zakoupit pouze žáci 8. třídy, kteří mají dvoudenní adaptační pobyt ve škole včetně přespání