Soutěž s panem Popelou

Ani v letošním školním roce naše škola neporušila již několikaletou tradici a ve sběru papíru se umístila na 1. místě v rámci Moravskoslezského kraje. Letos se nám celkem podařilo nasbírat  33 157 kg. Nejlepším sběračem se s 2520 kg stal Tomáš Probosz ze 4. třídy. Další výsledky uvádíme v přiloženém souboru:/content/Výsledky Popela.pdf
Poděkování ale patří všem žákům a rodičům, kteří jakýmkoliv množstvím přispěli k tomuto vynikajícímu umístění. Do soutěže s panem Popelou se určitě zapojíme i v příštím školním roce a již nyní se těšíme na vzájemnou spolupráci. 
 

Poděkování

Dobrý den,

strašně moc si vážíme Vaší podpory, kterou nám poskytujete v rámci sbírky víček pro Stelinku. Děkujeme za organizaci sbírky, pomoc se skladováním, občas i trpělivost, která je nutná při komunikaci a svozech. Ceníme si Vašeho nasazení, které do této akce vkládáte. Za Vaší pomoc jsme všem, kteří se na této akci podílí, nesmírně vděčni.

V letošním roce byly finanční prostředky, plynoucí z této sbírky využity např. na úhradu speciálních vyšetření, které Stelinka podstoupila, pořízení injekčního séra z UK, na úhradu rehabilitační houpačky, ze které má Stelinka ohromnou radost nebo na úhradu dalšího rehabilitačního pobytu v Sanatoriích Klimkovice.

Sbírka bude pokračovat i v příštím roce. Pokud se rozhodnete nám pomáhat i nadále, budeme moc rádi. 

S úctou 

Adriana Štrossová